ASSOCIACIÓ DE COMERÇ D'ALFARRAS Associacions Alfarras Lleida
Assessoria

LAURA CASADO CUCÓ - ADVOCADA

C/ Barranc 5, altell 1r
619 025 144
De dilluns a divendres
Matí:
de 9.30h a 14.00h 

Tarda:
de 17.00h a 19.00h

DEMANAR CITA PRÈVIA
Despatx jurídic i empresarial, assessorament en general.
Despatx professional dedicat a l’advocacia i assessorament en general en tots els àmbits, tant jurídics com empresarials.
ÀREA JURÍDICA

• Dret Civil: Impagaments, reclamacions de quantitat, negociació/redacció en l’àmbit d’obligacions i contractes d'arrendament, responsabilitat civil, reclamacions d'accidents, tramitació d'expedients de provisió de mesures judicials de suport a persones amb discapacitat, Llei de la Segona Oportunitat i assessorament en general.

• Dret de Família: separacions i divorcis, nul·litat matrimonial, modificacions de mesures divorci, parelles de fet, guàrdia i custòdia de fills,

• Dret de Successions: tramitació herències, assessorament i gestió en tot el procés…

• Dret Laboral: conciliacions, reclamacions de quantitat, sancions, assetjament laboral, procediment d’execució i tramitació davant Fogasa, incapacitats laborals i altres prestacions.

• Dret Penal i Violència de Gènere: assetjament, agressions/abusos sexuals, lesions, procediments de violència de gènere, denúncies, impagaments de pensions...

• Dret Bancari: procediments en defensa del consumidor i usuari.

• Dret de menors: procediments judicials en defensa del menor.

• Dret Administratiu: sancions, multes, reclamacions patrimonials contra l'Administració, reclamacions de danys i perjudicis, recursos, sol·licituds d'autoritzacions, permisos administratius, subvencions...

ÀREA EMPRESARIAL

• Fiscal, comptable i financera, mercantil i societats.ALTRES SERVEIS

• Gestió de comunitats de propietaris.
• Gestió patrimonial.
25120
Alfarràs
LLEIDA
AssessoriaAssessories