ASSOCIACIÓ DE COMERÇ D'ALFARRAS Associacions Alfarras Lleida

CONSELLS DE L' ACIE - CASA MAGRI

Consells - Fertilitzants

19/02/2021

Existeixen molts tipus de fertilitzants al mercat.

És preferible utilitzar el producte especific i més adient en funció de si tenen flors (petunies, sulfinies etc...) o no, per exemple, hi ha fertilitzant especial per geranis, la planta ornamental més comú i molt sol.licitada.

El fertilitzant universal s'acostuma a utilitzar més per plantes d'interior, plantes verdes.

Existeix tambè el fertilitzant de guano (escrements de gaviota, aus marines) per plantes verdes.

Quan hi ha problemes a les plantes s'han d'utilitzar tambè els productes corresponents per a "curar-les":

Fongs? - utilitzar un fungicida polivalent
Els pulgons es mengen els brots tous?  - insecticida

Com a mètode preventiu, es pot utilitzar un producte que fa tres funcions:  insecticida, fungicida, acaricida.