ASSOCIACIÓ DE COMERÇ D'ALFARRAS Associacions Alfarras Lleida

CONSELLS DE L' ACIE- TALLER CASADO

Consell Manteniment del teu vehicle

16/03/2021

Taller Casado recomana revisar una vegada al mes la pressió de les rodes per evitar mals desgastaments; si les portes fluixes es gastaran més de fora a dins per exemple. 
Recorda que la pressió recomanda per cada model està indicada al teu vehicle (normalment al laterial de la porta del conductor).

Tambè és important mirar els nivells del oli; tot i que el teu vehicle segurament disposa d'indicadors, sempre va bé fer-ho.