ASSOCIACIÓ DE COMERÇ D'ALFARRAS Associacions Alfarras Lleida
Construcció i serveis

BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.U.

Carretera de Tamarite, 3-13
973760010
De dilluns a divendres:
de 9:00 a 20:00
Construcció obres públiques / edificació, serveis i fabricat i venda d’àrids, formigons i aglomerats asfàltics.
Som una empresa familiar, amb més de 50 anys d’experiència, sòlida i de referència en el sector de la construcció. Desenvolupem la nostra activitat en obra civil, edificació, concessions, oferim serveis de conservació, manteniment, mobilitat i seguretat viària i som fabricants de diversos materials per la construcció. Formem part d’un grup diversificat composat per un conjunt de societats de set àrees de negoci: construcció, concessions, promoció immobiliària, logística, multiserveis, sector vitivinícola i fitness.
• Fabricació i venda d’àrids, mescles asfàltiques i formigons.
• Edificació: residencial, edificació industrial, equipaments i rehabilitació.
• Obra civil: construcció de carreteres, obres urbanes, obres ferroviàries, obres marítimes, obres aeroportuàries, obres hidràuliques, asfaltat i paviments.
• Serveis de manteniment d’edificis i jardins.
• Conservació de carreteres.
Estem 100% compromesos amb la sostenibilitat i el desenvolupament de projectes d’innovació que serveixen amb aquest propòsit: economia circular, optimització de recursos, millora de la societat i l’entorn.
25120
Alfarràs
Lleida
Construcció i Serveis