ASSOCIACIÓ DE COMERÇ D'ALFARRAS Associacions Alfarras Lleida
Documentació
Els documents adjunts cal descarregar-los i signar-los degudament. Cal fer-los arribar per correu electrònic a comerciantsiempresarisalfarras@gmail.com o entregar-los en mà a Esther Mellado (botiga Chic con Hielo).