ASSOCIACIÓ DE COMERÇ D'ALFARRAS Associacions Alfarras Lleida

OFERTA DE FEINA

VESTIBULUM, S.L.
Es necessita per planta d'adobs orgànics:
* Operari de fàbrica (treballs varis,  pala cargadora,...)

INTERESSATS:
* Enviar el C.V. per email a:
vestibulum@vestibulumsl.com


VESTIBULUM, S.L.
Tel. 974 42 19 94 /  629 745 209
22558 ALBELDA (Huesca)