ASSOCIACIÓ DE COMERÇ D'ALFARRAS Associacions Alfarras Lleida
Junta
directiva
L’Associació està formada per diferents representants de les empreses i comerços d’Alfarràs. D’aquesta forma, es veu clara la visió, necessitats i realitats de cada sector que representa.

President: 
Sr. Victor Esteve Miret.

Vicepresidenta: 
Sra. Esther Mellado Ganau.

Secretaria: 
Sra. Maria Josep Cunyat Llobet.

Vocals: 
Sra .Monica Ribera Alarcon.
Sra. Eva Castarlenas Lesan. 
Sra. Teresa Borràs Terre.
Sr. Rafael Rodríguez Jiménez.
Sra. Paquita Plensa Coscolla.
Sr. Joan Carles Figuera Merce.

A més també compta amb alguns socis col·laboradors, que s’uneixen en l’esforç d’organitzar i proposar diferents activitats:

Sra. Marta Coll Fernandez
Sr. Carlos Magrí.